ARTIKEL 1.

Algemeen Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk in de verhouding tussen de “verkoper”, genaamd Viva La Vida (Kumarma VOF), met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Steenstraat 30 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 543.885.136. Het BTW nummer is BE 0543.885.136. En elkeen die een aankoop verricht via de website www.viva-la-vida.be of www.vivacreativa.be of www.vivalavidajuwelen.be, hierna genoemd de “koper”.
 

ARTIKEL 2. VOORWERP

Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de online verkoop via de websites www.viva-la-vida.be www.vivacreativa.be en www.vivalavidajuwelen.be . Deze voorwaarden hebben tot doel om de verkoopsmodaliteiten tussen Viva la vida (Kumarma VOF) en de koper te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering. 
Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.
 

ARTIKEL 3. BESTELLING

De koper heeft de mogelijkheid om online te bestellen via bestelnummers op de site. 
De online bestelling kan pas worden verwerkt als de koper zich duidelijk heeft geïdentificeerd. 
Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen en de beschrijving van het te koop aangeboden product. 
Binnen de 24 uur nadat de bestelling door Viva La Vida werd ontvangen, wordt u een e-mail gestuurd ter bevestiging op het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven. 
Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten.
 

ARTIKEL 4. PRIJZEN EN PRODUCTINFORMATIE

Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. Viva La Vida houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de product-informatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.
Viva La Vida tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Wanneer artikelen kleiner of groter tailleren dan gewoonlijk, wordt dit in de mate van het mogelijke op de site vermeld. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.
 

ARTIKEL 5. BETALING

Viva La Vida (Kumarma VOF) werkt voor een veilige betaalomgeving samen met partner Mollie. Dit betaalplatform is geïntegreerd in de Viva La Vida webshops. Betaling kan gebeuren via creditcard betaling (Visa of Mastercard), via Bancontact/Mister Cash of door middel van bankoverschrijving. Meer informatie over Mollie kan je vinden op www.mollie.be.

5.1. Visa/Mastercard
Een betaling met kredietkaart (Visa of Mastercard) is kosteloos voor de klant en snel. De betaling wordt onmiddellijk geregistreerd en wij kunnen de bestelling dan ook meteen verzenden. De koper noteert het nummer van de Visa- of Mastercard, het controlenummer en de vervaldatum. De betaling geschiedt na facturatie van uw artikelen, volgens de betaalwijze overeengekomen met uw bankinstelling. 

5.2. Betaling via Bancontact/Mister Cash
Er kan eveneens worden betaald door middel van een Bancontact of Mister Cash kaart. Je wordt vanaf onze site doorverwezen naar de site van Mollie, waar je je gegevens kan ingeven. De som wordt meteen van je rekening afgehaald en Viva La Vida (Kumarma VOF) kan meteen beginnen met je pakje verzendklaar te maken.

5.3. Overschrijving
Een laatste betaalmogelijkheid bestaat uit een bankoverschrijving. Viva La Vida (Kumarma VOF) bezorgt je na de bestelling, per e-mail een orderbevestiging, waar de juiste betaalgegevens op staan vermeld. Wij vragen het totaalbedrag, zoals vermeld op de orderbevestiging, binnen de zeven  dagen over te schrijven op onze rekening BE04 7370 4113 6531 met vermelding van het ordernummer. Jouw pakje wordt na ontvangst van je betaling zo snel mogelijk verstuurd, meestal binnen 1 à 2 werkdagen. Voor artikelen die enkel op bestelling leverbaar zijn, geldt een langere leveringstermijn. Bestellingen staan dus maximaal 10 dagen voor jou gereserveerd. Indien de betaling dan nog niet is ontvangen, ontvang je een geheugensteuntje per e-mail. Indien op dit geheugensteuntje niet wordt gereageerd binnen de 3 dagen, dan gaan de bestelde artikelen weer in de verkoop en wordt de bestelling geannuleerd.
LET OP! Indien je een overschrijving uitvoert vanuit het buitenland, gelieve altijd onze BIC (SWIFT) en IBAN gegevens te vermelden (deze vind je ook op de orderbevestiging! Doe je dat niet, dan zal jouw bank transactiekosten aanrekenen, waarvoor wij niet kunnen instaan. Bij vermelding van de BIC- en IBAN-gegevens is een overschrijving vanuit andere Europese landen kosteloos. Onze gegevens zijn: BIC (Swift):KREDBEBB  / IBAN: BE BE04 7370 4113 6531
 

ARTIKEL 6. LEVERING EN VERZENDING

6.1. Levering
Viva La Vida (Kumarma VOF) tracht een zo snel mogelijke levering te verzekeren. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad wordt u per mail op de hoogte gebracht van de exacte levertijd van uw bestellingen. In 6.2 Leveringstermijn trachten we een indicatie te geven van onze levertermijnen. Deze termijnen zijn echter indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven en maken dus geen essentiële voorwaarde uit van de verkoop. Viva La Vida (Kumarma VOF) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om.
De Koper bezorgt aan Viva La Vida (Kumarma VOF) het leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend.
In geval van niet-levering van de goederen op het correcte door de Koper opgegeven adres binnen de 30 dagen na de bestelling, worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

6.2. Leveringstermijn
Voor België: zodra we jouw betaling hebben ontvangen, wordt jouw pakje verzendklaar gemaakt. Binnen de 1 tot 2 werkdagen na ontvangst van jouw betaling versturen we je pakje, met behulp van de post . Het pakje wordt door de postbode aan huis afgeleverd, normaal binnen de 48u na verzending. Indien je niet aanwezig bent op het tijdstip van deze aflevering, ontvang je een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus en kan je het pakket afhalen in het postkantoor.
Voor Nederland: zodra we jouw betaling hebben ontvangen, wordt jouw pakje verzendklaar gemaakt. Binnen de 1 tot 2 werkdagen na ontvangst van jouw betaling versturen we je pakje, met behulp van de post. Het pakje wordt door de post aan huis afgeleverd, binnen de 3 werkdagen. Indien je niet aanwezig bent op het tijdstip van deze aflevering, ontvang je een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus en kan je je pakje zelf afhalen in het postkantoor.
Rest van Europa: zodra we jouw betaling hebben ontvangen, wordt jouw pakje verzendklaar gemaakt. Binnen de 1 tot 2 werkdagen na ontvangst van jouw betaling versturen we je pakje, met behulp van de post. Het pakje wordt door de post aan huis afgeleverd, binnen de 6 werkdagen. Indien je niet aanwezig bent op het tijdstip van deze aflevering, ontvang je een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus en kan je je pakket afhalen in het postkantoor. Als je wil, kan je natuurlijk ook altijd je werkadres of het adres van een buur of vriend(in) ingeven.
Viva La Vida (Kumarma VOF)  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door de Post, of bij verlies van de artikelen tijdens et vervoer, of staking. De Koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de Post. 
Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Viva La Vida (Kumarma VOF) de Koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de Koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

6.3. Verzendingskosten
Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.
 

ARTIKEL 7. KLACHTEN EN RUILEN/RETOURNEREN VAN AANGEKOCHTE ARTIKELEN

7.1. Indien je niet tevreden bent over je aankoop of indien een artikel bij aankomst beschadigd is, dan bieden wij jou de mogelijkheid ons het artikel binnen een termijn van zeven werkdagen na ontvangst van uw bestelling terug te bezorgen. Je dient ons hiervan altijd schriftelijk (via e-mail naar info@viva-la-vida.be) op de hoogte te brengen. Het artikel dient binnen een termijn van zeven werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, samen met de pakbon en een begeleidende brief. Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd! Artikelen gekocht tijdens de soldenperiode kunnen níet geretourneerd worden.

7.2. Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in punt 7.1, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald. Verzendingskosten, door ons of door jou gemaakt, worden niet terugbetaald, je ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Viva La Vida (Kumarma VOF), dan nemen wij de kosten voor verzending wel op ons.

7.3. Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Viva La Vida (Kumarma VOF) of de leverancier van het artikel.

7.4. Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst! Wij controleren iedere zending voor ze de deur uitgaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren!

7.5. Indien je een klacht hebt, stuur ons dan gerust een e-mail (info@viva-la-vida.be). Iedere klacht wordt serieus behandeld en we trachten samen tot een voldoening gevende oplossing te komen.


Artikel 8. Verzakingsrecht
Je hebt als consument het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 14 juli 1991), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien je je op deze mogelijkheid wil beroepen, moet je de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Viva La Vida (Kumarma VOF), Steenstraat 30, 9300 Aalst
 

7.6. Solden kunnen niet geretourneerd worden.

ARTIKEL 8: BEWIJS

Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.
De geïnformatiseerde registers  in de bestanden van Viva La Vida (Kumarma VOF) worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en zullen als bewijs gelden van communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen partijen. 

De bestelbonnen en facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager en kunnen op verzoek van de koper worden bekomen.
 

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Bij eventuele geschillen tussen verkoper en koper naar aanleiding van online verkooptransacties is het Belgische recht toepasselijk en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen territoriaal bevoegd.